IKC-Zuid-Kennemerland

De Prof. dr. J.J. Dumontschool te Haarlem werkt m.i.v. schooljaar 2018-2019 nauw samen met sbo De Satelliet. Beide scholen maken daarmee ook deel uit van IKC Zuid-Kennemerland voor gespecialiseerd onderwijs en jeugdhulp. Deze samenwerking heeft geleid tot een flinke reorganisatie om optimaal gebruik te kunnen maken van de voordelen van een bescheiden schaalvergroting voor de leerlingen.

We gaan vanaf nu verder onder de naam IKC Zuid-Kennemerland locatie Schalkwijk. Omdat onze leerlingen niet in een gebouw passen werken we met vestiging Satelliet en vestiging Dumont.

In vestiging Satelliet zitten de sbo leerlingen van groep 1 tot met groep 5. In deze vestiging zitten ook de so leerlingen van groep 1 tot en met 5 van de Antoniusschool en een peutergroep van Kenter Jeugdzorg.

In vestiging Dumont zitten de sbo leerlingen van groep 5 tot en met 8.

Uit bovenstaande kunt u opmaken dat IKC Zuid-Kennemerland een samenwerking is tussen so en sbo en Kenter Jeugdhulp. Voor alle informatie hierover verwijzen we u graag naar onze nieuwe website: www.ikczuidkennemerland.nl

Deze website zal niet meer geactualiseerd worden. U kunt alle info vinden op de site van het IKC vinden onder locaties-Schalkwijk.

Site gebouwd door VDL Webdevelopment Haarlem